ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης από 13/12/2021 έως 18/12/2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ιδρύματος έχει ως εξής:

1. Καθ. Sophie Papaefthymiou (Chair), Sciences Po Lyon, Lyon, Γαλλία 
2. Αν. Καθ. Jannis Angelis, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Σουηδία 
3. Καθ. Stathis Banakas, University of East Anglia, Norwich, Ηνωμένο Βασίλειο 
4. Καθ. Georgios Gounalakis, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Γερμανία 
5. κ. Ιωάννης Μηχιώτης, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Ελλάδα

Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας από 06/12/2021 έως 11/12/2021.

 Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Ιδρύματος έχει ως εξής:
1. Prof. Symeon Giannakos (Chair), Salve Regina University, United States of America
2. Prof. Emeritus Joseph Joseph, University of Cyprus, Cyprus 
3. Prof. Stathis Kalyvas, University of Oxford, United Kingdom 
4. Prof. Apostolis Papakostas, Södertörn University College, Sweden

Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από 22/11/2021 έως 27/11/2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Ιδρύματος έχει ως εξής:

1. Prof. Nikos Fokas, Eötvös Loránd University, Hungary 

2. Prof. Dimitris Michailakis, University of Linköping, Sweden 

3. Prof. Apostolis Papakostas, Södertörn University College, Sweden 

4. Prof. Costas Spirou, Georgia College and State University, United States of America


 Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 11/10/2021 έως 16/10/2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού      Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Ιδρύματος έχει ως εξής:

 • Prof. Apostolis Papakostas, Södertörn University College, Sweden 
 • Prof. Dimitris Michailakis, University of Linköping, Sweden 
 • Assoc. Prof. Panagiotis Christias, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cyprus 
 • Assoc. Prof. Elisabeth Kirtsoglou, Durham University, United Kingdom

 Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΠΣ από 31/05/2021 έως 05/06/ 2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ιδρύματος είχε ως εξής:

 • Καθ. Yannis Stivachtis (Chair), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
 • Ομ. Καθ. Joseph Joseph, University of Cyprus, Λευκωσία, Κύπρος
 • Καθ. Dimitris Tsarouhas, Bilkent University, Άγκυρα, Τουρκία

 Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος ΤΟΠΑ από 21/06/2021 έως 26/06/2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιδρύματος έχει ως εξής:

 • Prof. Konstantinos Serfes (Chair), Drexel University, United States of America
 • Prof. Fragkiskos Filippaios, University of East Anglia, United Kingdom
 • Prof. Nicholas Vonortas, The George Washington University, United States of America
 • Assoc. Prof. Jannis Angelis, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Mr. Stelios Mastrogiannakis, Member of the Economic Chamber of Greece, Greece

 Διεξήχθη η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής από 28/06/2021 έως 03/07/2021. Η σύνθεση της Επιτροπής για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) Κοινωνικής Πολιτικής του Ιδρύματος έχει ως εξής:

 • Prof. Symeon Giannakos, Salve Regina University, United States of America
 • Prof. Panagiotis Christias, University of Cyprus, Cyprus
 • Prof. Dimitris Michailakis, University of Linköping, Sweden
 • Prof. Vally Koubi, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland 

 Έχουν υποβληθεί όλες οι Προτάσεις Πιστοποίησης των ΠΠΣ των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.


 Πρακτικά ΜΟΔΙΠ Αξιολόγησης ΠΠΣ Τμημάτων