ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

Υποδείγματα ερωτηματολογίων

 

Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων

(μπορείτε να δείτε το φάκελο με την επεξεργασία των ερωτηματολογίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 εδώ)

Ενδεικτικά αποτελέσματα

Ερωτηματολόγια ανά Τμήμα

Πλήθος

Ποσοστό

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

819

 12.89%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

495

7.79% 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

218

3.43% 

ΕΜΠΟ

763

12.01% 

ΤΟΠΑ

331

5.21% 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1017

16.01% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

1482

23.33% 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

840

13.22% 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

386

6.07% 

ΣΥΝΟΛΟ

 6351

100%

 

Ερωτηματολόγια ανά έτος

Πλήθος

Ποσοστό

 

2018-2019

2786

 43.86%

2019-2020

3565

56.13% 

ΣΥΝΟΛΟ

 6351

100%

 

Ερωτηματολόγια ανά επίπεδο σπουδών

Πλήθος

Ποσοστό

 

UNDERGRADUATE

6323

99.6%

GRADUATE

28

0.44%

ΣΥΝΟΛΟ

6351

100.0