ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΟΔΙΠ

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι διαθέσιμο εδώ:  πρακτικά συνεδριάσεων

 

ΜΟΔΙΠ - 05-05-2022
Την Τρίτη 10/05/2022 και ώρα 11.30 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η ΜΟΔΙΠ.

Θέματα της συζήτησης: 

  • Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη της Έκθεσης ποιοτικής αποτίμησης επιτευγμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου για το έτος 2021  
  • Εργαστηριακότητα (Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΕΙ) 
  • Scopus: αναζήτηση δημοσιεύσεων, αναφορών, ετεροαναφορών 
  • Στρατηγικοί στόχοι/ αναδιάρθρωση ακαδημαϊκού χάρτη 
  • Ανακοινώσεις 
ΜΟΔΙΠ - 10-01-2022
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ την Τρίτη 18/01/2022 και ώρα 11.00 π.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.

Πρόσκληση


Πιστοποίηση Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - 13/10/2021

σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 04/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.


ΜΟΔΙΠ - 23-09-2021
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας την Πέμπτη 07/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.
 

 ΜΟΔΙΠ - 23-09-2021
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.
Σύντομα θα σας σταλεί link για τη συμμετοχή σας.
 

 ΜΟΔΙΠ - 09/07/2021
Καλείσθε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα στις 19/07/2021 και ώρα 10 π.μ.  
Θέμα συζήτησης:
παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  (ΠΠΣ)
των Τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΠΣ -29/06/2021
Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 01/072021 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θέματα της συζήτησης:
 Σχόλια ή παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Έκθεσης της Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  (ΠΠΣ) του Τμήματος ΔΕΠΣ του Πανεπιστημίου.
 Στοιχεία ΟΠΕΣΠ του Ιδρύματος.

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  -10/06/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

συνημμένη πρόσκληση

 


 

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος ΤΟΠΑ  - 26/05/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ).

συνημμένο το email

 


 

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 26/05/2021

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΠΣ την Τρίτη 25/05/2021

Θέμα της συζήτησης: η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΠΣ)

 


 

 Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 14/04/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα της συζήτησης:

 Τελική Έκθεση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου

 Πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.

 


 

Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 15/02/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε σε συνάντηση τη Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέμα της συζήτησης:

Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 


 

 Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 12/02/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέμα της συζήτησης: απάντηση στο Σχέδιο της Έκθεσης Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Παντείου Πανεπιστημίου προς την ΕΘΑΑΕ.

Σημ.: Θα σας σταλεί link συνάντησης και απαραίτητο υλικό για την ενημέρωσή σας.

 


 

 

 Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ - 5/02/2021

Καλείσθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέμα της συζήτησης: Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΠΠΣ Παντείου Πανεπιστημίου.

Σημ.: Θα σας σταλεί link συνάντησης και απαραίτητο υλικό για την ενημέρωσή σας.

  


 

Ανακοίνωση - 22/01/2021

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με Προεδρεύουσα την κα Κουλούρη, συνεδρίασε την Πέμπτη 21/01/2021 και ώρα 10 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου,

όπου εν όψει της αξιολόγησης, συζητήθηκαν τα θέματα της Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.

 


 

Ανακοίνωση - 17/12/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με Προεδρεύουσα την κα Κουλούρη, συνεδρίασε την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου,

όπου εν όψει της αξιολόγησης, η συντονίστρια της Επιτροπής για το θέμα των ετεροαναφορών, κα Αθανασίου παρουσίασε την Πρόταση της Επιτροπής.

Η Πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

 Στη συνέχεια  αποφασίστηκε η Πρόταση της Επιτροπής να κατατεθεί στην  επόμενη Σύγκλητο

ώστε να ψηφιστεί και να υιοθετηθεί ως Πολιτική του Ιδρύματος για το θέμα των ετεροαναφορών. 

 

συν/νο το link της Μελέτης.

 


  

Ανακοίνωση - 10/11/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε τη Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, όπου η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ κα Κουλούρη

ενημέρωσε τα μέλη της ΜΟΔΙΠ σχετικά με την Αξιολόγηση του προς υποβολή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια κα  Δ. Παπαδημητρίου- Ζιώτου  ορισθείσα ως εισηγήτρια  της Πρότασης Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Ψυχολογίας του

Πανεπιστημίου, επισημαίνει τα στοιχεία που εντοπίζονται στο ΠΠΣ του Τμήματος.

Μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις η ΜΟΔΙΠ αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή του κατατεθειμένου κειμένου

και παραρτημάτων της πρότασης πιστοποίησης του Τμήματος στην ΕΘΑΑΕ.

 


 

Ανακοίνωση - 13/10/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε τη Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 10 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, όπου η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ κα Κουλούρη

ενημέρωσε τα μέλη της ΜΟΔΙΠ σχετικά με την Πορεία Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου

και την πορεία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  (ΠΠΣ)

 


  

Ανακοίνωση - 15/07/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε τη Δευτέρα 13/07/020 και ώρα 10 πμ στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου,

όπου τηρήθηκαν οι απαιτούμενες αποστάσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο για το COVID 19.

Θέματα:

1.Αξιολόγηση πρότασης του ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΠΣ.

2 Ανακοινώσεις.

 


  

Ανακοίνωση - 10/07/2020

Καλούνται τα μέλη της ΜΟΔΙΠ σε τακτική συνάντηση την Τρίτη 09/07/2020 στις 11.30 π.μ., στο γραφείο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων &

Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με το Φάκελο Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστήμιου.

 


 

 Ανακοίνωση - 07/05/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε (τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 06/05/2020 και ώρα 12:00 μμ με θέματα:

1. Ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των ΠΠΣ του Πανεπιστημίου.

2. Εισηγήσεις για την αξιολόγηση των ΠΠΣ Τμημάτων

 


 

Ανακοίνωση - 16/06/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε τη Δευτέρα 15/06/2020 με θέματα τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Σπουδών  (ΠΠΣ) και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών

 


 

Ανακοίνωση - 01/05/2020

Η ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συνεδρίασε (τηλεδιάσκεψη) την Πέμπτη 30/04/2020 και ώρα 09:00 πμ με θέματα:

1. Ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των ΠΠΣ του Πανεπιστημίου.

2. Εισηγήσεις για την αξιολόγηση των ΠΠΣ των παρακάτω τμημάτων:

• Κοινωνιολογίας

• Κοινωνικής Πολιτικής

• Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

• Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 

 


 

Ανακοίνωση - 24/02/2020

Θέματα που συζητήθηκαν κατά τη Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ:

 Νέα δομή και αρμοδιότητες της ΕΘΑΑΕ

1.1  Συγκρότηση των Συμβουλίων

1.2  Σχεδιασμός των κριτηρίων αξιολόγησης προγραμματικών συμφωνιών και κριτηρίων  χρηματοδότησης

2.    Σχεδιασμός δράσεων και έργων των Πανεπιστημίων για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ

2.1  Αναβάθμιση ΜΟΔΙΠ (στελέχωση, εκπαίδευση, αναδιοργάνωση, πληροφοριακή υποδομή- διαχείριση δεδομένων ποιότητας)

2.2  Ενίσχυση Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης (οριζόντια δράση, συνέργεια με ΕΘΑΑΕ για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων)

2.3  Ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ενοποίηση- αναδιοργάνωση- πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνία  με ΕΘΑΑΕ)

3.    Συνέχιση Πιστοποίησης και σχεδιασμός των επόμενων δράσεων διασφάλισης ποιότητας

3.1  Ολοκλήρωση πιστοποίησης ΠΠΣ και ΕΣΔΠ, πιστοποίηση των νέων ΠΠΣ με νέο πρότυπο.

3.2  Πιστοποίηση ΠΜΣ και ΠΔΣ με νέο πρότυπο.

4.    Σχεδιασμός και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής της ΕΘΑΑΕ

5.    Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων